Utgivelser

Rangifers utgivelser

(se også link restopplag)

  Rangifer online ISSN 1890-6729
  Rangifer periodisk tidsskrift, engelskspråklig ISSN 0333-256X
  Spesial tidsskrift, engelskspråklig ISSN 0801-6399
  Rangifer rapport ISSN 0808-2359

                   Rangifer normalnummer ISSN 0333-256X
                  Årgang 1 (1981) – Årgang 30 (2010)


Artikler (1981-2005) finnes her


Spesialutgaver ISSN 0801-6399
Artikler fra numrene 10 – 15 finnes her
  Special Issue No. 1 (1986) – 4 int. reinforskningssymposium, Whitehorse, Canada, 1985
  Special Issue No. 2 (1988) – 4. nordiske reinforskermøte, Kongsvold, Norge, 1987
  Special Issue No. 3 (1990) – 5. int. reinforskningssymposium, Arvidsjaur, Sverige, 1988
  Special Issue No. 4 (1990) – 5. nordiske reinforskningsmøte, Oulu, Finland, 1989
  Special Issue No. 5 (1990) – 6. nordiske reinforskningsmøte, Tromsø, Norge 1990
  Special Issue No. 6 (1991) – Avhandling av Sven Nikander
  Special Issue No. 7 (1991) – 5. nordam. reinforskningsmøte, Yellowknife, Canada, 1991
  Special Issue No. 8 (1993) – Monografi av Don E. Russell, Art M. Martell, & Wendy A. C. Nixon
  Special Issue No. 9 (1996) – 6. nordam. reinforskningsmøte, Prince George, Canada, 1994
  Special Issue No.10 (1998) – 7. nordam. reinforskningsmøte, Thunder Bay, Canada, 1996
  Special Issue No.11 (1999) – Avhandling av Antti Oksanen
  Special Issue No.12 (2000) – 8. nordam. reinforskningsmøte, Whitehorse, Canada, 1998
  Special Issue No. 13 (2002) – CAES-workshop, Tromsø, Aug. 1999
  Special Issue No. 14 (2003) – 9. nordam. reinforskningsmøte, Kuujjuaq, Canada, 2001.
  Special Issue No. 15 (2004) – Workshop Pasture..Lapland and Tibet, Oulu, 2002.
  Special Issue No. 16 (2005) – 10. nordam. reinforskningsmøte, Girdwood, Alaska, 2004.
  Special Issue No. 17 (2007) – 11. nordam. reinforskningsmøte, Jasper, Canada, 2006.

       Special Issue No. 18 (2009)– 12. AUC, Yakutsk, Russland, 2007.

      Special Issue No. 19 (2011) – 12. nordam. reinforskningsmøte, Goose                  Bay, Canada, 2008.

 Rangifer rapport ISSN 0808-2359
  Report No. 1, 1995 – 7. og 8. nord. reinforskningsmøter, Tromsø 1993 og Kaamanen 1994
  Report No. 2, 1998 – Program/abstracts. 10. nord. reinforskningsmøte, Kautokeino, 1998
  Report No. 3, 1999 – Foredrag. 10 nord. konferanse om rein og reindrift, Kautokeino, 1998
  Report No. 4, 1999 – Programme/Abstracts. 10 AUC, Tromsø, 1999
  Report No. 5, 2001 – Program og sammendrag. Den 11. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Kaamanen, 2001.
  Report No. 6, 2002 – Program og sammendrag. Den 12. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Kiruna, 2002.
  Report No. 7, 2003 – Programme/Abstracts. 11 AUC, Kaamanen, 2003
  Report No. 8, 2003 – NOR prosjekt Reinbeiter under usikkerhet – sluttrapport (brukermanual på eng.)
  Report No. 9, 2004 – Program og sammendrag. Den 13. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Røros, 2004.
  Report No. 10, 2005 – Konferanserapport (proceedings). Den 13. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Røros, 2004.
  Report No. 11, 2006 – Program og sammendrag fra den 14. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Vantaa, 2006.
  Report No. 12, 2006 – Konferanserapport (proceedings). Den 14. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Vantaa, 2006.
  Report No. 13, 2009 – Program og sammendrag fra den 15. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Luleå, 2009.

Report No. 14, 2010 – Program og sammendrag fra den 16. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift, Tromsø, 2010.

Andre utgivelser (i samarbeid med NOR)

TemaNord 1999: 510 Reindrift i Nordvest-Europa 1998 – biologiske mulighter og begrensninger. Redaktører: H.K. Dahle, Ö. Danell, E. Gaare, M. Nieminen. 116 sider. Nordisk Ministerråd, København. 1999. ISBN 92-893-0290-9. Bestilles direkte fra Nordisk Ministerråd http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=1999:510.

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) – http://www.snf.no/
Delrapporter fra prosjektet “Forvaltning av reinbeiter under usikkerhet”:

SNF Report No. 59/1998. E. Moxnes, Ö. Danell, E. Gaare, J. Kumpula. Reindeer husbandry: Natural variation and measurement error.. 42 sider. SNF, Bergen. 1998. ISBN 82-7296-938-6. Bestilles fra SNF, Breiviken 2, 5035 Bergen.

SNF Report No. 59/2002. E. Moxnes, Ö. Danell, E. Gaare, J. Kumpula. A practical decision tool for adaptation of herds to rangelands. 50 sider. SNF, Bergen. 2003. ISBN 82-491-0251-7. Bestilles fra SNF, Breiviken 2, 5035 Bergen.

Flora i reinbeiteland. Nordisk Organ for Reinforskning og A/S Landbruksforlaget. 1997. Redaktører B. Ekendahl og K. Bye. 112 sider.
Boka beskriver 60 særs viktige beiteplanter for reinen og har lengre innledningskapitler om det økologiske grunnlaget for reindriften i Norden og om reinens diett og fordøyelse. Flora i reinbeiteland er derfor ei lærebok om ressursgrunnlaget for reindriften og hvordan reinen nytter beiteplantene. Teksten er skrevet av C. Warenberg og Ö. Danell (Sverige), E. Gaare (Norge) og M. Nieminen (Finland). Boka er gjennomillustrert med fargebilder og tegninger. Den er utgitt i egne samiske (ISBN 82-529-2143-4), finske (82-529-2145-0), norske (ISBN 82-529-2139-6) og svenske (91-36-03370-7) utgaver. Norske, svenske og finske utgaver kan bestilles fra NOR.

9:e Nordiska renforskarmötet, Uppsala, Sverige, 1996.
Program & referat/. Nordisk Organ för Renforskning (NOR) och Svensk Renforskarförening, Uppsala, 1996. 79s. (Bestilles fra SVA, P.O.Box 7073, S-750 07 Uppsala, Sverige.