Nyhetsinnslag fra TV og radio

HTML Online Editor SampNyhets-og dokumentarinnslag på TV og radio/News and documentaries on TV and radio:

Reinbeitekonflikt iTroms (2): Tamokrein. NRK Sápmi – Oddasat 23. mai2011)

23evrreguođohanvuoigátvuohtá/23øreforbeiterettigheter  – Svenske reindriftssamer betaler den norske staskassaett øre forhver20. rein,ifg. regleneiLappekodisillen- (NRK Sápmi – Oddasat 6. mai 2011)

Reinbeitekonflikt iTroms: Ávgolat njárggas iileat lohppibohccuidguođohit, muhto saarivuomičearručujuha lappecodicillen láhkáčállosii/Ikketillatt å beitemedrein på Ávgolat njárga, men SaarivuomavisertilLappekodisillen(NRK Sápmi – Oddasat [radio]3. mai2011).

Rahčá ruhtadit eamiálbmotprošeavtta/Sliter med å få finansiert urfolksprosjekt (NRK Sápmi -Oddasat [radio]4. april2011).

Kampen om utmarkaiKarasjok (NRK Sápmi- Oddasat [radio]13. mars 2011).

Førsteamanuensis Øyvind Ravnaeren av denominertetilUniversitetet iTromsø(UiT) sin formidlingspris (NRK Sápmi- Oddasat,1. mars 2011)

Kollektiv samisk rett tilland (NRK Sápmi- Oddasat,3. februar 2011).

Norgefårsame-refs: FNs urfolksrapportørmenerfiskeriforvaltningen ikketarnok hensyn tilsamene (TV2 Riksnyhetene, 14.01.2011).

FNs Spesialrapportørermisfornøydmed Norges fiskeripolitikk (NRK Sápmi– Oddasat, 14.01.2011)

Presentasjon av FNs spesialrapportørs rapport om samenes situasjon i Norge, Sverigog Finland finnes her: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=219434

Finnmarksloven: Om Finnmarksloven med dokumentarfilmen Fjellfinnhua odebatt(NRK 2 Tema, 13.01.2011): .http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/704650/

FNs førsterapport om samenes situasjon idenordiskelandeneoffentliggjøres påUniversitet iTromsøtorsdag 13. januar (NRK Sápmi– Oddasat, 10.01.2011).

Anarkipåvidda:Inærmere140 år harreindriftsfamilienGaup holdt sin flokk påvinterbeitesørfor Kautokeino. Nå frykter de åblipresset ut (TVRiksnyhetene, 11.12.2010).

Frykterflerekonflikter: Flererein på vinterbeiteøkerfaren forkonfliktermellom reineiere. Årsaken er at grensene mellom siidaene ikkeer avklart (NRK Sápmi –Oddasat, 03.12.2010).

Særegnerettighetertilsmåviltjakt (NRK Sápmi- Oddasat, 07.09.2010).

Barmarkskjøring forbudt forelgjegere (NRK Sápmi– Oddasat, 20.08.2010).

Finnmarkeren skattkisteverdt 100 milliarder (TV2 – Riksnyhetene 29.04.2010).

Fryktervold påvidda (TV2 – Riksnyhetene 28.02.2010).

Rein-krigiAlta/Vilhaegen reindriftsdomstol. RasendeAlta-bønderhartruet med åskytefremmedereinsdyrpåegen innmark(TV2 -Riksyhetene 04.11.04.2009).

Vilnektedeg iågå ifjellet.Jussekspertermenerat reindriften harloven på sin sideogkan begrenseorganisert turgåing(NRK Nordnytt 12.03.2009).