Opplæring i håndtering av forskningsdata @ UiT

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord. For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr vi informasjonsmøter og en hel rekke ulike kurs.

På denne siden kan du lære hvorfor god håndtering av forskningsdata er viktig, og hvordan du kan gå frem for å bli god på det i ditt eget arbeid.

(sist oppdatert 19. desember 2022)

Illustrasjon: Evita Lill Bergstad