Opplæring i håndtering av forskningsdata @ UiT

Opplæring i håndtering av forskningsdata @ UiT

Research data management training @ UiT

Om denne siden

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet, forankret i verdien av økt gjennomsiktighet og kvalitet i forskningen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord. For å hjelpe deg – enten du er forsker, student eller administrativt ansatt – å oppnå god håndtering av forskningsdata, tilbyr vi informasjonsmøter og en hel rekke ulike kurs.

På denne siden kan du lærer hvorfor god håndtering av forskningsdata er viktig, og hvordan du kan gå frem for å bli god på det i ditt eget arbeid.

(sist oppdatert September 2021)