Eierskap og bruksrett til forskningsdata: policyer og avtaler

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber på prosjekter som involverer forskningsdata, hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert.

Varighet
1 time, inkludert god tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert vinteren 2022.

Om kurset

Dette webinaret arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsdata og/eller med forskningsprosjekter hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med webinaret er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over rettigheter for diverse typer forskningsdata, utenfor og i samarbeidsprosjekter Webinaret gir et overblikk over hvilke rettigheter forskere, UiT og samarbeidspartnere har for data. I tillegg skal webinaret omhandle avtaler om data med masterstudenter, stipendiater, gjesteforskere, deltakere i eksternt finansierte prosjekter.