Håndtering av forskningsdata på UiT: En introduksjon

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber med, eller gir administrativ eller faglig støtte til, prosjekter som involverer forskningsdata, og som ønsker å få en orientering om bakgrunn for, og innholdet i, UiTs tjenestetilbud på håndtering av forskningsdata.

Varighet
45 minutter presentasjon, med god tid for spørsmål, kommentarer og diskusjon i etterkant.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
Powerpoint presentasjon oppdatert vår 2023.

Om kurset

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å fremme forskningen generelt. Dette er grunnen til at forskningsfinansiørene i økende grad krever at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige, slik at nytten av hver bevilgning blir størst mulig. De vitenskapelige tidsskriftene krever også (som regel) tilgang til datamaterialet som danner grunnlaget for publikasjonene. På den måten kan de blant annet sikre at konklusjonene i de vitenskapelige publikasjonene er etterprøvbare.

Universitetsstyret ved UiT vedtok i 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT». Dette er prinsipper som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er «å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer.» Les mer om prinsippene og retningslinjene her.

På dette webinaret belyser vi fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig. Vi går gjennom de grunnleggende prinsippene for god håndtering av forskningsdata. Vi informerer om UiTs prinsipper og retningslinjer og om de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med håndtering og arkivering av forskningsdata. Dette inkluderer en kjapp introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data og informasjon om UiTs opplæringstilbud med tematiske webinarer.