Håndtering av sensitive forskningsdata 

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber i prosjekter som involverer forskningsdata, og som har et særlig ansvar for fortløpende håndtering av datafilene.

Varighet
45 minutter, inkludert tid for spørsmål og kommentarer.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert Februar 2023.

Om kurset

Dette webinaret er ment for dere som jobber med forskningsdata som må beskyttes på ett eller flere stadier i forskningsprosjektet. Vi går gjennom hvilke data som regnes som sensitive og gir en oversikt over hvilke lover, retningslinjer og nettressurser dere bør kjenne til ved håndtering av slike data. Vi vil deretter fokusere på de mer praktiske aspektene som dere må forholde dere til på de ulike stadiene i prosessen. Til slutt vil vi adressere spørsmålet om hvorvidt sensitive forskningsdata kan gjøres åpne og gjenbrukbare.  

Det vil settes av god tid til spørsmål og diskusjon!