Hvordan arkivere data i UiT Open Research Data

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber i, eller gir administrativ eller faglig støtte til, prosjekter som involverer forskningsdata.

Varighet
To timer, inkludert tid for å teste hvordan du arkiverer data selv.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert februar 2023.
Video Metadata oppdatert våren 2021.
Video ReadMe fil oppdatert våren 2021.

Om kurset

Når du er ferdig med behandlingen av forskningsdataene dine, bør du laste opp disse i et egnet forskningsdataarkiv. Arkivering og deling gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen din, det kan føre til mer synlighet og flere siteringer, og kan legge til rette for nye samarbeid. UiT Open Research Data er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. Alle ansatte og studenter ved UiT kan laste opp sine data, uavhengig av fagdisiplin, og data som er lastet opp er søkbare gjennom store søkemotorer, for eksempel Google Dataset Search. UiT Open Research Data er sertifisert med CoreTrustSeal, som viser at arktivet oppfyller en rekke internasjonale krav til både teknisk infrastruktur, forvaltningsmodell og –rutiner.

I dette webinaret gir vi en innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data. Vi vil forklare arkivets retningslinjer og trinnene man må gå igjennom for å arkivere et datasett, deriblant:

  • Opprette et datasettutkast
  • Legge inn metadata
  • Skrive ei readme-fil
  • Bekrefte eller spesifisere gjenbrukslisens
  • Laste opp filer
  • Dele et upublisert datasett i forbindelse med fagfellevurdering (hvis relevant)
  • Spesifisere embargo på filer (hvis relevant)

I tillegg vil vi kort snakke om datakurateringsprosessen og hvordan du kan endre på datasettet etter datasettet er publisert.

Webinaret vil være «hands-on», med demonstrasjoner og muligheten til å øve seg på å laste opp et datasett selv.

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata”.