Hvordan bruke en elektronisk labnotatbok?

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber med, eller gir administrativ eller faglig støtte til, (små eller store) prosjekter som involverer forskningsdata.

Varighet
45 minutter, inkludert tid for spørsmål og kommentarer.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert høsten 2022.
Video RSpace oppdatert høsten 2021.

Om kurset

Dokumentasjon av forskningsdata er viktig under hele forskningsprosessen. God dokumentasjon av data og forskningsprosessen generelt vil øke gjennomsiktighet, gjenbrukbarhet og reproduserbarhet av forskning. God dokumentering kan også gjøre arbeidsflyten mer effektiv. I dette webinaret vil vi vise noen av fordelene ved å bruke en elektronisk lab notatbok (ELN), og forklare hvordan det passer inn i UiTs prinsipper og retningslinjer for forskningsdatahåndtering.

Webinaret vil gi deg nyttig informasjon om ELN-er generelt, hvordan de kan brukes i den aktive fasen av forskningsdatahåndtering, demonstrert ved bruk av ELN-leverandøren RSpace Enterprise, som nå er tilgjengelig for UiT-forskere og studenter. RSpace Enterprise er en fleksibelt ELN som kan brukes til mange typer laboratoriearbeid og datahåndtering, og er en juridisk gyldig labnotatbok. Tjenesten er spesielt nyttig for forskningsgrupper og gruppeledere, da den fremmer åpenhet og samarbeid. Bli med på webinaret for å lære om funksjonalitetene og mulighetene en ELN tilbyr.

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata”.
Webinaret blir fulgt av en «hands-on»-workshop med demonstrasjoner og muligheten til å prøve RSpace selv. Se vår kurskalender på Forskningsdataportalen for planlagte workshops.