Hvordan skrive en datahandteringsplan

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber med, eller gir administrativ eller faglig støtte til, (små eller store) prosjekter som involverer forskningsdata.

Varighet
45 minutter, inkludert tid for spørsmål og kommentarer.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert februar 2023.

Om kurset

I alle forskningsprosjekt, store som små, som omfatter håndtering av data, er det viktig å lage en god datahåndteringsplan (DHP). I arbeidet med DHPen går du gjennom alle fasene du skal gjennom i prosjektet, og alle aktiviteter som har med datahåndtering å gjøre. Dette omfatter bl.a. søking etter eksisterende data du kan bygge på, innsamling eller generering av dine egne data, sikker lagring og backup i den aktive innsamlingsfasen, strukturering og dokumentering av data, bearbeidelse og analyse av data, og arkivering og (om mulig) deling av data. Datamaterialet og håndteringen av dataene er som regel helt sentralt i et forskningsprosjekt, og det er viktig at dette gjøres rett og på beste måte. Derfor er planlegging helt sentralt.

En datahåndteringsplan er et hjelpemiddel for deg som forsker. Det finnes gode maler som hjelper deg å tenke gjennom og konkretisere hvordan alle disse trinnene i prosjektet ditt skal gjennomføres på beste måte.

Det er også stadig flere finansiører som krever at en datahåndteringsplan skal lages, nettopp fordi dette sikrer bedre prosjektgjennomføring. Og et slikt krav gjelder også for alle forskere ved UiT Norges arktiske universitet, jamfør «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT».

I dette webinaret lærer du om hvordan du skriver en god datahåndteringsplan, og hva som typisk forventes fra finansiørene.

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata”