Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber i prosjekter som involverer forskningsdata, og som har et særlig ansvar for fortløpende håndtering av datafilene.

Varighet
45 minutter, inkludert tid for spørsmål og kommentarer.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert høsten 2022.

Om kurset

God struktur på og god dokumentasjon av forskningsdata er viktig både for din egen del og også for å gjøre dataene forståelig for andre. Når vi samler inn data, er hovedfokus på selve innsamlingen. Det kan fort bety at vi er mindre oppmerksomme på strukturering og dokumentasjon av dataene. Dersom strukturering og dokumentasjon er noe du utsetter til senere, er det fare for at viktig informasjon blir borte eller blir direkte feil. Dette kan være helt ødeleggende for forskningen din, og du risikerer i verste fall å måtte gjøre datainnsamlingen på nytt (gitt at det i det hele tatt er mulig).

Arkivering og deling av dataene er obligatorisk for alle data som kan gjøres åpent tilgjengelig. God arkivering stiller krav til god struktur og dokumentasjon av dataene. Det sikrer at andre kan forstå og bruke dataene riktig, og også at du selv for ettertiden kan gå tilbake til dataene dine uten fare for å ha glemt viktig informasjon.

I dette webinaret gir vi råd om hvordan du kan strukturere og dokumentere dine data på en god måte, og hvilke aspekter du bør være spesielt bevisst på ved arkivering og deling.