Kurskalender

Alle åpne kurs annonseres på tavla.uit.no.

Vår semestervise seminarserie for ph.d.-studenter, GEN-8001 Take control of your PhD journey, annonseres i UiTs emnekatalog.

De ovennevnte tilbudene, og andre kommende arrangementer som er relatert til håndtering av forskningsdata, annonseres på Forskningsdataportalen UiT.