Lagring av forskningsdata

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber i prosjekter som involverer forskningsdata, og som har et særlig ansvar for fortløpende håndtering av datafilene.

Varighet
45 minutter, inkludert tid for spørsmål og kommentarer.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
PowerPoint-presentasjon oppdatert februar 2023.

Om kurset

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene.

I dette webinaret presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data.  Merk at strukturering av data for arkivering er tema for webinaret «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» (se webinaroversikt her).

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon.