Våre undervisere

Helene N. Andreassen (UB), ansvarlig opplæring, kuratering & emneansvarlig GEN-8001
Noortje Haugstvedt (UB), datahåndteringsplaner, elektronisk labnotatbok & kuratering
Aysa Ekanger (UB), rådgiver open access & lisenser
Lars Figenschou (UB), Seniorprosjektet & kuratering
Svetlana P. Johansen (SEFU), samarbeidsavtaler/kontrakter & juridisk rådgivning
Andreas Klein (UB), kuratering & strukturering
Stian Lillejord (UB), lisenser
Leif Longva (UB), koordinator UiT Open Research Data, kuratering & leder arbeidsgruppe DocEnhance
Margit Ramberg (SEFU), jurdisk rådgiving
Aili Sarre (UB), kuratering, datavask & elektronisk labnotatbok
Adrian Verhoef (UB), datavask & elektronisk labnotatbok
Erik Axel Vollan (ITA), rådgiver digitale forskningstjenester