Workshop om elektronisk lab notatbok (ELN) RSpace

Målgruppe
Alle ansatte og studenter ved UiT som jobber med (forvaltning av) laboratoriedata eller dokumentasjon av data, eller gir administrativ eller faglig støtte til, (små eller store) prosjekter som involverer forskningsdata.

Varighet
3 timer, «hands-on» workshop inkludert demonstrasjon av RSpace og tid å prøve ut tjenesten selv.

Kurskalender og påmelding
Se arrangementsliste på Forskningsdataportalen UiT.

Kursmateriale
Mer informasjon: UiTs introduction videos to RSpace, hjelpedokument PDF, roller og organisasjon, RSpace Inventory (PDF). Mer informasjon på engelsk: RSpace’s help pages og YouTube channel .

Om kurset

Ønsker du å lære hvordan man bruker en elektronisk lab notatbok (ELN)? UiT tilbyr RSpace Enterprise som en lovlig gyldig forskningsnotatbok. RSpace er en fleksibel ELN som kan brukes til mange typer laboratoriearbeid og datahåndtering. Bli med på workshopen for å lære om funksjonene og mulighetene RSpace tilbyr.

Tjenesten er spesielt nyttig for forskningsgrupper og gruppeledere, da den fremmer åpenhet og samarbeid. Vi oppfordrer derfor PI-er til å delta slik at de kan dra nytte av alle fordelene med tjenesten.

Workshopen vil være praktisk, med både demonstrasjoner og muligheten til å prøve RSpace selv. Vi hjelper deg med å komme i gang, opprette en konto og diskutere hvordan du organiserer labgrupper.

Workshopen vil være på engelsk.

For mer informasjon om UiTs Rspace Enterprise-server, se: https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=726800