Presentasjoner

2015

Møte om bifangst i Ålesund, våren 2015

Bifangst av fisk – og rekeyngel i rekefangstene v/Dagfinn Lilleng (pdf)

Forsøk med formål å redusere uønsket bifangst i reketrål v/Roger Larsen (pdf)

Utsortering av småreke og fisk under fiske med småmasket reketrål v/Bjørnar Isaksen (pdf)

Nyhetsbrev fra ODFW Marine Resources Program:

Se link: Shrimp newsletter 2014, midseason (pdf)

 

2016

“Hvordan selektere ut fisk- og rekeyngel fra reketrålfangstene”, arbeidsmøte i Tromsø høst 2016

Kunnskapsstatus norsk rekefiske v/Roger Larsen (pdf)

Rekefiskeriet i Barentshavet v/Manu Sistiaga (pdf)

Kort reketral v/Olafur Ingolfsson (pdf)

Redusering av fiskeyngel v/Bjarni Petersen (pdf)

 

2017

“Modelltanken for fiskeredskaper på Nordsøcenteret i Hirtshals: Kort introduksjon til hva modellene viser og hvordan kan vi bruke målingene”, Roger Larsen, 13.02.2017

Modelltanken for fiskeredskaper på Nordsøcenteret i Hirtshals (pdf)

 

2018

 

2018