Rapporter

2017

“Fire tiår med utvikling av det selektive rekefisket”, Jesse Brinkhof (2015)

Se link: Fire tiår med utvikling av det selektive rekefisket (pdf)

Rapport fra M/Tr “Arctic Viking” , 25.02.17

Foto: www.rock.fo

Se link: Rapport 25.02.17, M/Tr “Arctic Viking” (pdf)

Reketrålforsøk i Hopendjupet med F/F “Helmer Hansen”, Q1 2017

Se link: Toktrapport fra reketrålforsøk i Hopendjupet, 2017 (pdf)

2018

 

2019