Referater

2015

Møte om bifangst i Ålesund, våren 2015:

Referat, 12.3.2015 (pdf)

2016

«Hvordan selektere ut fisk- og rekeyngel fra reketrålfangstene», arbeidsmøte i Tromsø høst 2016:

Referat, 27.09.2016 (pdf)

2017

Styringsgruppemøte og workshop i Hirtshals februar 2017:

Referat, 14.02.2017 (pdf)

 

2018

 

2019