FHF

FHF er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres 100 prosent av sjømatnæringen gjennom en FOU-avgift på eksport av sjømat på 0,3 prosent.

FHFs oppgave er å investere i næringsrettet FoU som skal bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i næringen. Forankring i næringen er derfor grunnleggende for FHFs arbeid og prioriteringer. Det skjer på mange arenaer og i mange fora, ikke minst i FHFS rådgivende faggrupper.

FHFs styre oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet, og består av representanter for næringen.

Styret i FHF per 1.1.2016 er:
Thomas Farstad, styreleder
Janne Grethe Strand Aasnæs, nestleder
Geir Molvik
Kjell Ingebrigtsen
Merete Gisvold Sandberg
Anne Berit Aker Hansen
Kine Asper

Varamedlemmer:
Egil Sørheim
Helge Lønes
Cecilia Rockwell
Øyvind Oaland
Siv Grure
Edmund J. Broback
Ann Jorunn Olsen

FHFs virksomhet og prioriteringer er forankret i lov og forskrift og i overordnede strategier og årlige handlingsplaner.

For mer informasjon om hvordan FHF arbeider, om FHFs organisasjon, ansatte og kontaktinformasjon, se www.fhf.no.

Se link: FHF handlingsplan 2016 (pdf)