Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Selv om forvaltningen kan instrueres av politisk ledelse, er forvaltningen faglig uavhengig, bygger sine råd på kunnskap vunnet gjennom erfaring eller forskning og gir råd til politisk ledelse basert på beste faglige skjønn. Forvaltningen legger fram ulike alternativer, begrunner disse og illustrerer konsekvensene av de ulike alternativene.

Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv.

Fiskeridirektoratet er i en omorganiseringsprosess. Dette betyr blant annet at direktoratet fra 1. januar 2016 har fem regioner i stedet for tidligere sju. Det innebærer også at 28 kontorsteder langs kysten innen sommeren 2017 skal være redusert til 20. Hovedkontoret er i Bergen.

For mer informasjon se www.fiskeridir.no

Se link: Fiskeridirektoratet Handlingsplan 2016 (pdf)

Liv Holmefjord er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.