Header image.

4 år med datainnsamling

I RELEMAST-studien har vi siden 2015 samlet data fra de tre første kullene som har fullført master i grunnskolelærerutdanning ved ILP. Dette er de første i Norge som fullfører en integrert femårig lærerutdanning for grunnskolelærere. Det vil si at de har gått på et studium som ikke gir noen grad før fem år er fullført. Våre data er slik sett unike. Totalt har vi så langt gjort nær 150 intervjuer i studien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *