Velkommen til Ressursbank om frafall

I “Ressursbank om frafall” finner du gode eksempler til inspirasjon og etterfølgelse.

Tiltak og suksesshistorier fra hele landet er samlet inn og systematisert. Utgangspunktet for tiltakene er at de har vært utviklet og utprøvd med den hensikt å redusere frafall fra videregående utdanning.