Ressursteam Utdanning UiT

Velkommen til våre sider
Ressursteamet skal legge til rette for bedre samhandling mellom enheter og campus for å løfte kvaliteten på mottaket og oppfølgingen av universitetets studenter. Målet er å bedre gjennomstrømning til normert tid og redusere uønsket frafall.

Kontaktinformasjon
e-post: ressursteam.utdanning@uit.no

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar