Grupper

Gruppe 1: Prosjektledelse

Ansvar Medlemmer
Oversikt​
Koordinering
Fremdrift​
Avtaler​
Datahåndtering
Formidling
Andreassen, Helene N. (UiT)
Bertheussen, Lene E. (NTNU)

Ekanger, Aysa (UiT)

Gruppe 2: Fokusgruppeintervjuer

Ansvar Medlemmer
Litteratursøk
Intervjuguide
Gjennomføring
Datahåndtering
Analyse
Arnesen, Sondre S.  (HVL)
Ebeltoft, Nini (UiO)
Faber, Hege C. L. (NTNU)
Moltubakk, Stine T. (NTNU)
Seland, Eli H. (HVL)
Strøm, Herman (USN)
Søvik, Margrethe B. (VID)

Gruppe 3: Spørreundersøkelse

Ansvar Medlemmer
Litteratursøk​
Spørreskjema​
Gjennomføring​
Datahåndtering​
Analyse
Grote, Michael (UiB)
Lorentz, Marta (UiB)
Lönn-Stensrud, Jessica (UiO)*
Låg, Torstein (UiT)
Sundstøl, Shea A. (USN)

*Prosjektledelse til og med juni 2021