“Gators metode” – en ressurs for å støtte studenters læring om kvantitativ metode

Det er et stort behov for samfunnsvitere med kunnskaper om kvantitativ metode, både i akademia og arbeidslivet generelt. Samtidig synes mange studenter at metodekursene er vanskelige å mestre. Et prosjekt med utspring i The Stein Rokkan Research Lab for Quantitative Social and Political Science har det siste året jobbet med å videreutvikle undervisningen i kvantitativ metode ved Institutt for samfunnsvitenskap og Norges fiskerihøgskole. Prosjektet har resultert i tverrfaglig samarbeid og flere nye verktøy som skal integreres i den samfunnsfaglige metodeundervisningen ved UiT.

For det første er det laget to datasett med ulike variabler om norske kommuner og verdens land, blant annet om den pågående koronapandemien. I tillegg til data om koronatilfeller og -dødsfall, inneholder datasettene variabler om en rekke forskjellige forhold, som demografi, politikk og økonomi. Det ene datasettet er på kommunenivå og inkluderer observasjoner på alle Norges 356 kommuner. Det andre er på landnivå og inkluderer observasjoner på 199 land. Datasettene blir brukt som grunnlag for eksempler og øvelser i metodeundervisningen, og er også et rammeverk studentene kan bruke til å finne svar på sine egne spørsmål, enten det er til oppgaver i andre fag, bachelor- eller masteroppgave.

For det andre har prosjektet stått for produksjon av podkastserien «Gators metode» som handler om hva kvantitativ metode er, hva det kan brukes til og hvordan det kan læres. Over fem episoder diskuterer forelesere og studenter spørsmål om hvordan kvantitativ metode kan brukes til å besvare faglige spørsmål, hvorfor det er nyttig å lære seg og hva som kan hjelpe studentene å mestre faget. I tillegg forteller tidligere studenter om hvordan de knakk koden og deler sine beste tips.

Datasettene finner du i forskningsgruppens datasamling på DataverseNO.

Kommunedatasettet: https://dataverse.no/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18710/NMKI2B

Landdatasettet: https://dataverse.no/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18710/VMUP44

Podkastserien Gators metode finner du her: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Channel/gators_metode_podcasts

Det vil også komme en serie instruksjonsvideoer som vil gi trinnvise innføringer i øvelser med datasettene i programmer for romlig analyse (GIS) og statistikk (R), som vil hjelpe studentene til å bruke disse verktøyene i sitt arbeid.

Prosjektleder for utviklingsprosjektet “Ressurs for studentaktiv læring i GIS og statistikk” har vært Camilla Brattland. Det ble finansiert av Strategisk utdanningsutvalg ved UiT. Medlemmer i prosjektet var Marcus Buck (også mentor for utviklingsprosjektet), Jonas Stein, Unn-Doris K. Bæck, Anne Britt Flemmen, Øystein Solvang (vit. ass.), Keshav Prasad Paudel, Kari Elida Eriksen (PhD-student), Silje Steinsbø (vit. ass.) og Øystein Lund (Result).

Publikasjoner:

Solvang, Øystein; Stein, Jonas; Brattland, Camilla, 2020, “Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset”, https://doi.org/10.18710/NMKI2B, DataverseNO, V1.

Solvang, Øystein; Stein, Jonas; Brattland, Camilla, 2020, “Covid-19 Country Level Social Science Dataset”, https://doi.org/10.18710/VMUP44, DataverseNO, V1.

Comments are closed.