“Rom for aktive studenter” er en årlig konferanse.
I 2018 arrangert i Tromsø, i 2019 arrangert i Oslo, og i 2020 vil den bevege seg videre til Stavanger — takket være UiS.

F.h.: Tengel Sandtrø, Nora MacLaren, Roy Adsen,
Lisbet Rønningsbakk og Vidar Holum.
Roy Adsen (UiS) tar stafettpinnen videre.
De øvrige var årets programkomité.

Om 2019-konferansen

Takk til alle deltakere, dere var alle aktive og deltok med liv og lyst i oppgavene som ble gitt underveis. Vi kommer til å sende ut et evalueringsskjema etterhvert. Da spør vi også om vi kan bruke navn og epostadresse i en deltakerliste som sendes alle deltakere.

En stor takk til alle som presenterete! Vi kommer til å etterspørre presentasjonene (som filer som vi kan spre til alle deltalere).

Nettverk og veien videre

I Sverige er det etablert et “Rum för aktivt lärande” nettverk. Vi kommer til å gjøre et forsiktig forsøk på noe tilsvarende i Norge. Utgangspunktet blir konferansedeltakere.
Mer informasjon vil komme sammen med epost om presentasjoner.

 

Curt Rice, rektor ved OsloMet, åpnet konferansen.

Eline Hagland fra Kunnskapsdepartementet innledet dag én.

Tomas Grysell fra Göteborgs universitet innledet dag to.

 

 

UiT Norges arktiske universitet

OsloMet - storbyuniversitet