Registrering er åpen!

Detaljert program

18. og 19. november 2019
gjentar vi suksessen;
denne gangen på OsloMet!

Registrering fra 11:00 (Konferansen starter 12:00)
Konferansen slutter ca klokken 16 på dag to.

 • Kunnskapsdepartementets eierskapsavdeling ved seniorrådgiver Eline Hagland — tittel vil bli annonsert.
 • Steffen Gretland fra Statsbygg presenterer erfaringer med campusutviklingstiltak og campus sin funksjonelle dimensjon. Snakker om betydningen av fysisk struktur som støtter opp rundt kjerneaktiviteten.
 • UiB har samlet og systematisert erfaringerfra fjern og nær. Førsteamanuensis Ivar Nordmo presenterer viktigste funn. Oppdraget var å foreslå hva som bør vektlegges når det gjelder utforming av fysisk læringsmiljø ved rehabilitering av bygg og i nybygg. Vi får høre konklusjoner og erfaringer.
 • “Stigespillet for utvikling av læringsarealer”. Hvem bør være med når det lages innovative læringsarealer? Samle teamet ditt og jobb dere frem til vellykket prosjektleveranse. Dette er aktiv læring om aktive læringsklasserom!
 • Siste økt er viet morsom og utforskende undervisning. Et innblikk i læringsdesign som gir inspirasjon til å utvikle nye praksiser og nye tanker om framtidas undervisning. Med førstelektor Lisbet Rønningsbakk.
 • Arbeidslivet forventer. Om spranget fra høyere utdanning til et teknologirikt arbeidsmiljø hvor hus helt bokstavelig tenkes på nytt. Tidligere assisterende direktør ved HiOA, Torbjørn Eeg Larsen, gjorde som studentene — fikk seg jobb der ute. Hva forventer arbeidslivet? Hvilke kandidater skal høyere utdanning levere?
 • Parallellsesjoner som forteller konkrete erfaringer og gir praktiske råd i samspillet mellom studenters og underviseres ulike behov og hva som kan gjøres med de byggene vi faktisk har.

Temaer som blir berørt

 • Beslutningstakere:
  —Handlingsplaner og tiltak.
  — Universell tilrettelegging.
 • Rommet som arena:
  — AV over IP eller ikke? Og andre tekniske vurderinger.
  — En forelesers første, usikre skritt og tips om hvor vi kan begynne.
 • Campusutvikling:
  — Campus og studentopplevelsen, fra overordnede planer til praktiske grep.
 • Pedagogikk og teknologi:
  — Evaluering av rom for aktiv læring.
 • Omlegging av undervisning. Hvordan motivere seg selv og hvordan motivere andre. Perspektiv fra en underviser som ble beslutningstaker: Marius Lysebo, nyansatt prodekan for utdanning.

Slutt ca 16:00

[ En oppsummering av 2018 finner du under Program og oppsummering 2018. ]

OsloMet - storbyuniversitetUiT Norges arktiske universitet