Verdens nordligste ALC-konferanse

Hold av datoen!

29. og 30. november avholder UiT Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitetet, verdens nordligste konferanse om rom og teknologi for studentaktiv læring i Tromsø.

To dager med faglig innspill, diskusjoner og omvisning på klasserom designet for aktiv læring.

I disse dager er mange institusjoner innen høyere utdanning i gang med å planlegge eller bygge ut nye undervisningsrom som er spesielt designet for teknologistøttet studentaktiv læring. Konferansen har som formål å bidra til å øke den tverrfaglige kompetansen rundt utvikling av slike rom (ALC). Konferansen vil gi innspill til pedagogikk, romdesign og møbler, og teknologi. De tre områdene innebærer ulike utfordringer som har betydning for å skreddersy undervisningsrom for aktiv læring, og konferansen retter seg inn mot både å se tverrfaglig på disse utfordringene, samtidig som vi ønsker å lage en møteplass der deltakerne kan få utvikle sine ideer og planer for nye aktive læringsrom.

Jobber du med pedagogikk, teknologi, bygging av undervisningslokaler eller ledelse? Her finner du noe for deg!

Konferansen arrangeres i Tromsø.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.