Minnesota / Bruininks Hall

Bruininks Hall ved University of Minnesota inneholder mange aktive læringsklasserom. Et eksempel er rom 312: rommet har 126 seter og kan deles opp i to adskilte klasserom.

Rom 312 ved University of Minnesota

Forskere ved University of Minnesota står bak boka “A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom” og International Forum on Active Learning Classrooms.

Erfaringer fra University of Minnesota presenteres på konferansen av David Matthes på den 29. november, kl 14.30.