Om arrangøren

Programkomiteen 2019

Konferansen i november 2019 arrangeres av UiT Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitet. Bakgrunn for konferansen er deltakelse i andre internasjonale nettverk og ønske om at Norge skal få flere undervisningsrom for studentaktive undervisningsformer. Programkomiteen koordinerer arrangementet på vegne av engasjerte IT-teknikere, fagansatte og ansatte på bygg og eiendom.

Konferansen arrangeres på OsloMets campus på gamle Frydenlund bryggeri i sentrum av Oslo.

Henvendelser kan sendes til Tengel Aas Sandtrø, OsloMet

Programkomiteen består av

Programkomiteen 2018

Konferansen i november 2018 ble arrangert av UiT Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitet. Programkomiteen besto av: