Program

Rom for aktive studenter 2019
(Programmet oppdateres fortløpende.)

Dag 1

Dag 2

09:00 Arbeidsplasser
reservert for
tilreisende:P46-PA135
Oppstart & velkommen
09:15
10:00
Tomas Gysell, GU, leder av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

[Om Gysells presentasjon]

10:15– Tilpasset undervisning.
Paneldebatt
Andreas Fardal, OsloMet: Campus og studentopplevelsen
Jørgen Ambli, OsloMet: ALC-rommet for teknikere. Oppsett og installasjon av et teknologirikt ALC
–11:00
11:00
12:00
Lunsj & registrering Lunsj
12:00

12:15

Velkommen Kristian Aga, NTNU: Evaluering Roy Adsen, UiS: Campusutvikling
12:15

12:45

Eline Hagland, KD: TBA Oddlaug Marie Lindgaard, Nord universitet: Fra lærer- til student-sentrert TBA
12:45

13:15

Steffen Gretland, Statsbygg: Rapport om campusutvikling Yngve Røe, OsloMet: Undervisningsrom og pedagogikk – vitenskapelig ansattes perspektiv

[Om Røes presentasjon]

TBA: ALC-rommet for byggere; praktiske erfaringer med tilrettelegging.
13:15 Kaffe Forflytning med kaffe
13:30

14:15

Ivar Nordmo, UiB: Utvikling av læringsarealer, inn- og utland. Marius Lysebo, OsloMet: Motivere for omlegging av undervisning

 

14:15

15:00

Stigespillet — en interaktiv sesjon om utvikling av læringsarealer Torbjørn Eeg Larsen, Mestergruppen: Arbeidslivets forventninger

 

15:00 Pause Dr. Sehoya Cotner, University of Minnesota, 10 tips from 10 years of experience
15:15

16:00

Lisbet Rønningsbakk, UiT: Nytenkende pedagogikk Slutt.
Omvisning for interesserte med seint fly eller tog.
18:00 Middag

Tomas Gysell

Göteborgs universitet,
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

Design, funktion och lärande – en fråga om tradition vs. förnyelse

Att den fysiska miljön påverkar oss universitetslärare i våra pedagogiska val är i dag inte så kontroversiellt som det ansågs för bara ett tiotal år sedan. Mycket kan sägas ha utvecklats, under en relativt kort period, när det gäller utvecklingen av de svenska lärosätenas fysiska lärandemiljöer. Liknande utveckling känner jag också igen från Norge och de dialoger jag haft med norska kollegor. Men vart står vi i dag?

Har de nya undervisningsmiljöerna verkligen påverkat den pedagogiska inriktningen – har den blivit mer utvecklingsinriktad eller fortsätter den att forma anpassningsinriktad undervisning? Kan det vara så att det bara en omskrivning av sagan om ”Kjejsarens nya kläder” som vi upplever genom ny design och utveckling av våra rum för lärande inom den högre utbildningen?


Yngve Røe

Undervisningsrom og pedagogikk – vitenskapelig ansattes perspektiv