Program

Rom for aktive studenter 2019
(Programmet oppdateres fortløpende.)

18. nov

19. nov

09:00 Arbeidsplasser
reservert for
tilreisende:P46-PA135Koffertrom
i KK-senteret
3. etasje.
Oppstart & velkommen
09:15
10:00
Tomas Grysell, GU, leder av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

[Om Grysells presentasjon]

(PA110)

10:15– (PA110)

Kjetil Andreas Knarlag, NTNU:

Studentaktiv læring og universell utforming – virkemidler og verktøy for inkludering

(PA124)

Andreas Fardal, OsloMet: Campus og studentopplevelsen

Nora MacLaren, UiT:
Aktiv læring uansett romtype
Jørgen Ambli, OsloMet: ALC-rommet for teknikere. Oppsett og installasjon av et teknologirikt ALC
–11:00
11:00
12:00
Lunsj & registrering

(Pilestredet 46)

Lunsj
12:00

12:15

Velkommen
v/ Curt Rice,
rektor OsloMet(PA110)
Kristian Aga, NTNU:
Lærere i team – erfaringer fra interaktive arealer
Roy Adsen, UiS: Campusutvikling
12:15

12:45

Eline Hagland, KD: Drømmen om pulserende og grønne campus — KDs bidrag Oddlaug Marie Lindgaard, Nord universitet: Fra lærer- til student-sentrert Fredrik Haugdal & Kari Anne Flem Røren, NTNU: Interaktive læringsareal i flercampusløsning
12:45

13:15

Steffen Gretland & Nina Ødegaard, Statsbygg: Strategisk planlegging av bygg og infrastruktur Yngve Røe, OsloMet: Undervisningsrom og pedagogikk – vitenskapelig ansattes perspektiv

[Om Røes presentasjon]

Tengel Sandtrø: ALC-rommet for byggere; praktiske erfaringer med tilrettelegging.
13:15 Kaffe Forflytning med kaffe
13:30

14:15

Ivar Nordmo, UiB: Utvikling av læringsarealer, inn- og utland. Marius Lysebo, OsloMet: Motivere for omlegging av undervisning

 

14:15

15:00

Stigespillet — en interaktiv sesjon om utvikling av læringsarealer
(PA124 / Lounge)
Torbjørn Eeg Larsen, Mestergruppen: Arbeidslivets forventninger

 

15:00 Pause Dr. Sehoya Cotner, University of Minnesota, 10 tips from 10 years of experience
15:15

16:00

Lisbet Rønningsbakk, UiT: Nytenkende pedagogikk Slutt.
Omvisning for interesserte med seint fly eller tog.
18:00 Middag serveres i Festsalen,
Pilestredet 52.

Eline Hagland

Kunnskapsdepartementet

Drømmen om pulserende og grønne campus — KDs bidrag

Det skjer mye spennende ved norske campuser. KD legger til rette for dette. For ett år siden presenterte regjeringen sin politikk for universitets- og høyskolebygg gjennom Langtidsplanen. Campusutviklingsplaner fikk her en enda mer sentral rolle for utvikling av gode kunnskapsarealer. KD vil i dette foredraget forklare hvorfor


Steffen Gretland & Nina Ødegaard

Statsbygg

Strategisk planlegging av bygg og infrastruktur

Betydningen av fysisk struktur som støtter opp rundt kjerneaktiviteten, men sett i sammenheng med en tidslinje og en faglig reise gjennom 2010-tallet frem til der vi er nå. Den siste delen av foredraget vil fokusere på Statsbygg sitt arbeid med nye campusutviklingsplaner i kjølvannet av den nye langtidsplanen for høyere utdanning.


Nora MacLaren

UiT Norges arktiske universitet

Stigespillet for utvikling av læringsarealer.

Hvem bør være med når det lages innovative læringsarealer? Samle teamet ditt og jobb dere frem til vellykket prosjektleveranse. Dette er aktiv læring om aktive læringsklasserom!


Tomas Grysell

Göteborgs universitet,
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

Design, funktion och lärande – en fråga om tradition vs. förnyelse

Att den fysiska miljön påverkar oss universitetslärare i våra pedagogiska val är i dag inte så kontroversiellt som det ansågs för bara ett tiotal år sedan. Mycket kan sägas ha utvecklats, under en relativt kort period, när det gäller utvecklingen av de svenska lärosätenas fysiska lärandemiljöer. Liknande utveckling känner jag också igen från Norge och de dialoger jag haft med norska kollegor. Men vart står vi i dag?

Har de nya undervisningsmiljöerna verkligen påverkat den pedagogiska inriktningen – har den blivit mer utvecklingsinriktad eller fortsätter den att forma anpassningsinriktad undervisning? Kan det vara så att det bara en omskrivning av sagan om ”Kjejsarens nya kläder” som vi upplever genom ny design och utveckling av våra rum för lärande inom den högre utbildningen?


Yngve Røe

OsloMet

Undervisningsrom og pedagogikk – vitenskapelig ansattes perspektiv


Fredrik Haugdal & Kari Anne Flem Røren

NTNU

Interaktive læringsareal i flercampusløsning

Faglig integrasjon mellom campusbyene – Slik utforsker NTNU mulighetene for å legge til rette for campusbasert undervisning i sanntid mellom Ålesund, Gjøvik og Trondheim.​