UiB

Per mai 2018 hadde Det matematiske fakultetet ved Universitetet i Bergen begynt på et prosjekt for å opprette et aktivt læringsklasserom.