UiS / DDV

Universitetet i Stavanger sitt Didaktisk digitalt verksted er et flerbruksrom rettet mot lærerutdanningen. Rommet er delt inn i 3 ulike soner, som er er velegnet til ulike aktiviteter:

  1. Wild Child (utforsking, deling og kritisk tenking)
  2. Just Make It (makerspace, koding, 3D-print)
  3. Game On (dataspill, VR, Adobe)

DDV har flere studentassistenter som utvikler/drifter rommet og bidrar til økt, god bruk av teknologi i lærerutdanningen. De presenterer på konferansen på den 30. november, kl 12.55 på MH Store Aud.