UiT / FutureLab

UiT kaller noen av sine aktive læringsklasserom for FutureLab. I tillegg har UiT en rettssal, SimFish Lab, LinuxLab og flere andre rom som tilrettelegger for studentaktiv læring.

Mellomveien C.109G

Rommet tilhører lærerutdanning og har ansatt fire studenter til å jobbe med utvikling av rommet og teknologi i lærerutdanning. De fire presenterer sitt arbeid på konferansen – 30. november, kl 12.30 på MH Store Aud.

Mellomveien C.109G

Teorifagbygget 1.241

Det første av våre FutureLab. Erfaringer fra dette rommet deles på konferansen ved Torstein Låg og Rannveig Grøm Sæle.

LinuxLab

I Narvik finner man LinuxLab. Rommet brukes på seminar med on-campus og nettstudenter samtidig. Erfaringer med dette formattet blir presentert av Werner Farstad og Helge Fredriksen på dag 2 av konferansen.

Rettssal

Ved Det juridiske fakultet finner vi en ekte rettssal. Salen brukes aktivt gjennom hele studieløpet.

SimFish Lab

SimFish er et prosjekt som bruker spill som læringsmiddel på fiskerifag. SimFishLab er et rom der studentene kan spille spill, både direkte faglig og andre typer.

MH2 U9.308

Rommet finnes på det nye medisin- og helsefagligbygget. Her prøver UiT ut bildedeling mellom gruppene. Lærer kan veksle mellom presentasjon, gruppearbeid og fremvisning av det gruppene har jobbet med.

Harstad Rom 5