USN / DigTekLab

DigTekLab er en arena for utforsking, læring og skapingi teknologirike omgivelser. Rommet er utstyrt med teknologi for å kunne legge til rette for både studenters eget arbeid og som forberedelse til praksis i skole og barnehage. Det er hovedvekt på utstyr som bidrar til utforsking og skapende virksomhet.