5th International Deer Biology Congress

Rapport fra Rolf Rødven
Prosjekt 200104097-43

Økonomisk støtte til prosjektet “Presentasjon på 5th International Deer biology Congress: “Individual variation in lifetime reproductive success among female reindeer in a Saami nomadic reindeer herd.”


Jeg ønsker her å rapportere om bruk av de midler (kr 10 000,-) jeg ble bevilget av dere gjennom deres strategimidler (ref. nr 200104097-43). Slik det ble beskrevet i søknaden ble midlene brukt for å kunne delta på konferansen ”5th International Deer Biology Congress (5th IDBC)”. Konferansen er den største som omhandler hjortedyrs biologi spesielt.

På konferansen presenterte jeg posteren ”Life History Consequences of Early Development in Female Reindeer” (se vedlegg). Medforfattere på posteren var Dr Mads C. Forchhammer, Universitetet i København, Dr Torkild Tveraa, NINA, og Dr Nicholas Tyler, Universitetet i Tromsø.

Posteren omhandler hvordan en simlekalvs vekt ved 4 mnd og vekst fra 4 til 16 måneder påvirker kalvens overlevelse og reproduksjon. Vi viste at:

1. Økende vekt har en korttidskonsekvens ved at den øker sannsynligheten for overlevelse.

2. Kalver som vokser mye fra 4 til 16 måneder reproduserer tidligere enn de som vokser lite.

3. Vekst er delvis kompensatorisk, dvs at små kalver vokser mer enn store, men at de ikke tar disse helt igjen i vekt vet 16 mnd.

4. Dette gjør at vi finner en langtidseffekt av vekt ved at simler som var lette da de selv var kalv, har større sannsynlighet for å miste sin første kalv.

Det finnes kun et fåtall langtidsstudier lik det vi har gjort på hjortedyr, hvorav vårt er det eneste på rein. Posteren fikk derfor veldig god respons og kritikk, og ble kåret til beste studentposter. Den har forhåpentligvis åpnet for ytterligere samarbeid med internasjonale forskere i framtiden.

Støtten gjennom strategimidlene var avgjørende for min deltakelse på konferansen. Jeg håper at midlene også har fremmet interessen for rein og reindrift. Reisen ble gjennomført slik det er rapportert til dere gjennom reiseregning.

Vennlig hilsen

Rolf Rødven

Vedlegg:

Poster 5th IDBC (Foto: Cherry Alexander).

 

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Communication and tagged , , , , . Bookmark the permalink.