Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset
Prosjekt 200104097-32

Økonomisk støtte til prosjektet
“Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants”

Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble støttet med NOK 20 000 av Styrets strategimidler under sak SS 13/02, referansenummer 200104097-32.
Jeg takker med dette Styret for de tildelte midlene, som i sin helhet har gått til å dekke sekvenserings-utgifter i forbindelse med molekylære studier av mikrofloraen i Norsk rein på sommerbeite, jfr prosjektbeskrivelsen/budsjettet i søknaden.

Tromsø 14. oktober 2002

Med vennlig hilsen

Monica Alterskjær Sundset

This entry was posted in Researcher and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.