Author Archives: bha000

Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200601873-37 Økonomisk støtte til Australiareise sommeren 2006. Doktorgradsprosjektet bærer tittelen: ”SAMISK LIVSANSKUELSE OG … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , | Leave a comment

Sørsamisk referansegrammatikk

Rapport frå førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språkvitskap, Hum-fak., Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-41 Økonomisk støtte til møte for å planleggje skrivinga av ein sørsamisk referansegrammatikk Målet med prosjektet var å samle alle som var interessert i å bidra til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Framveksten av samisk etnisitet II

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-42 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Utgangspunktet for mitt post-doktorprosjekt (oppstart H-03, avbrutt av to … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet II

Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York. Prosjekt 200601873-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200601873-51 Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Utfordringer ved livets slutt

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200501253-28 12000,00 kr i økonomisk støtte til 2 kurs og konferanser: Det ene: … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utfordringer ved livets slutt

Living on the edge of agriculture-dominating society

Report from Zhang Qian, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-14 Financial support to the project “Living on the edge of agriculture-dominating society” This summer I took out fieldwork in China from mid-June to the end of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Living on the edge of agriculture-dominating society

Indigenous Education in Australia

Report from Karen Calhoun, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-15 Financial support to the project “Indigenous Education in Far North Queensland, Australia: Successes and Challenges”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Rural Women and Micro-credit Schemes

Report from Gilbert Ansoglenang, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-38 Financial support to the project: “Rural Women and Micro-credit Schemes: Cases from the Lawra District of Ghana” The Centre for Environment and Development, and the Centre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Sarahkka – Sámi womans organization

Report from Olusegun Olawale Olakunle, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-39 Financial support for my fieldwork and Thesis The Centre for Sami Studies made available some strategic funds for students that were engaged in carrying out … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

10th North American Caribou Workshop

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-9 Økonomiske støtte til deltakelse på 10th North American Caribou Workshop Bakgrunn Jeg deltok i mai dette år på 10th North American Caribou Workshop (NACW), samt møtte reindriftskoordinator … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , | Leave a comment

Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200400797-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid i Kyst-Finnmark. En studie med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , | Leave a comment

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-8. Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-5 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet” Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-21 Økonomisk støtte til prosjektet “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Rapport fra Trude Haugseth, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Portrett av en ung kvinnelig reindrifter” Jeg fikk i vår tildelt midler på NOK 10 000 fra dere for feltarbeid. Nå er feltarbeidet over og … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Indigenous nationbuilding in Paraguay

“Construction of a Guaraní identity – success and contradictions in the process of indigenous nationbuilding in Paraguay” Report from Ottar Kristian Kvaal, Master in Peace and Conflict Transformation, University of Tromsø. Project 200300843-15 The Master project that I am working … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Din inngang og din utgang

Rapport fra Bjørg Evjen Prosjekt 200104097-38 Økonomisk støtte til prosjektet “Din inngang og din utgang.” Viser til søknad om økonomisk støtte til reise og arbeid i forkant av et seminar i Vadsø 11.-13. mars 2002. Som bekreftet i vedlagt skriv, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Leave a comment

Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset Prosjekt 200104097-32 Økonomisk støtte til prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Leave a comment