Author Archives: Siri Johnsen

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017

Performing Indigeneity

Rapport Strategimidler 2009,  Cathrine Baglo, stipendiat ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Performing Indigeneity

Condom Use Among The Indigenous People Of Akuse, Ghana

Report from Aaron Kweku Amanor, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-32 Financial support to a project with the topic: “Condom Use Among The Indigenous People Of Akuse, Ghana.”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Rapport fra Hanne Stenvaag, PhD i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng”

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Atlantisk laks i Tanavassdraget

Rapport fra Kjell Magne Johnsen, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, retning vassdragsforvaltning, Institutt for Akvatisk Biologi, Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø Prosjekt 200800753-4 Økonomisk støtte til prosjektet: “Vandringsstrategi hos yngel av Atlantisk laks (Salmo salar) i små bekker i … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Atlantisk laks i Tanavassdraget

Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa

Report from Mantsi Teboho Pitso, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200800753-6 The primary purpose of my study is to determine Sotho people’s understanding and interpretations of their “stories of origin” taking into consideration factors such as age, … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark II

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753-18

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Liability of transnational corporations for indigenous peoples human rights violations

Report from Workabeba Bekele, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200700333-3

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Traditionalism in a Kahnien’kehàka (Mohawk) Community

Report from Elisabeth Holm, Master in Social Anthropology, University of Tromsø Project 200700333-20 Financial support to the project: “‘It feels like a healing process…’ – A Study of Traditionalism and processes of Articulation in a Kahnien’kehàka (Mohawk) Community.” (Draft title)

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Rapport fra Johannes Aspeland Bolstad, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk – Nordlig vilt- og naturressursforvaltning, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-22 Økonomisk støtte til prosjektet “Tidsmessig og romlig variasjon i rypebestander – årsaker og konsekvenser … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nuorttanaste

Raporta Katri Sombys, historjjá mastergráda, Romssa universitehta Áššenr. 200700333-23 Rapporta Strategiruđaid geavaheamis

Posted in Master | Tagged , , | Leave a comment

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner

Rapport fra Iiná Márjá Javo, forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-28 Støtte til prosjektet “Etniske og psykososiale prediktorer av et ønske om å ta kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner”

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Fieldtrip to Guatemala and Nicaragua, Spring 2007

Report from Ingrid Hovda Lien, PhD student, Department of Political Science, University of Tromsø Project 200700333-40

Posted in PhD | Tagged , , | Leave a comment

Forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Rapport fra Geir Grenersen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-43 Støtte til forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Stories from Nunatarsuaq and other places

Report from Sidse Torstholm Larsen, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 200601873-2 Financial support for the project: Making Sense of Local Knowledge – An ethnographic study of the production and utilization of local knowledge in a fishing … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

A comparison between Japan and Norway regarding ILO Convention No. 169

Report from Kanako Uzawa, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200601873-8 Financial support for the project: “A comparison between Norway and Japan regarding ILO169”  C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Indigenous water rights in Peru

Report from Rosa Cardenas Inquiltupa, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Prosjekt 200601873-10 Financial support to the project: “Indigenous Water Resources Rights – A Case Study Of Chinchero Quechua People from Urbamba Cusco, Peru”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A case study in the ecovillage in Mexico

Report from Carmen Castrejon, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 200601873-11 Financial support for the project: “A simple life: Protecting nature, changing culture”

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-12 Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment