Category Archives: PhD

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-35 Rapport fra Ph.d prosjektet: “Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer II

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-39 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal variation in life-history traits of semi-domesticated reindeer”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer II

The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Samisk høgskole/ Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-27 Økonomisk støtte til prosjektet “The importance of varied plant quality to reindeers habitat use” I mitt doktorgradsprosjekt innen økologisk botanikk studerer jeg rein – plante interaksjoner med fokus … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-28 Økonomisk støtte til prosjektet: “Utvikling av probiotika til rein”

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Mearrasámegiela suopmana guorahallan

Raporta Marit B. Henriksenis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-32 Ekonomalaš doarjja Prošeavtta birra Áigodagas 1999-2002 dahken fonologalaš guorahallamiid Liidnavuona mearrasámegiela suopmanis (Álaheaivuonas). Dáid guorahallamiid bohtosiid lean čilgen váldofágadutkamušas “Liidnavuona suopmana fonologiija. Mearrasámegiela fonologalaš guorahallan.”, man vuođul čađahin váldofágaeksámena 28.05.2002.

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200601873-37 Økonomisk støtte til Australiareise sommeren 2006. Doktorgradsprosjektet bærer tittelen: ”SAMISK LIVSANSKUELSE OG … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , | Comments Off on Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200601873-34 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitet Prosjekt 200601873-36 Økonomisk støtte til klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby Jeg søkte NOK 5000,- for å få gjennomført et søk i Lantmäteriverkts database over jord- og skogseiendommer innenfor Liehittäjä sameby sine … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Leave a comment

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala

Report from Hector Andrade, PhD student in International Fisheries Management, University of Tromsø Project 200601873-48 Financial support for the project: “Towards an intercultural community based management regime? Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala”

Posted in PhD | Tagged , , | Comments Off on Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala

Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200601873-51 Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Metamorfoser

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Report from Virve Ravolainen, Department of Biology, University of Tromsø Project 200501253-6 Financial support to the project “Vegetation in reindeer summer pastures”   Centre for Sámi Studies has kindly supported my fieldwork the summer of 2005. My PhD project is … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-32 Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid Jeg vil innledningsvis takke … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-33 Økonomisk støtte til prosjektet: “Viktigheten av plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg i et sommerbeiteområde i Finnmark.” Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2005 … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200501253-37 Reisestøtte til arkivundersøkelser i Hamburg (Berlin) i forbindelse med Ph.D. prosjektet “Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930″

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

Utfordringer ved livets slutt

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200501253-28 12000,00 kr i økonomisk støtte til 2 kurs og konferanser: Det ene: … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utfordringer ved livets slutt

10th North American Caribou Workshop

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-9 Økonomiske støtte til deltakelse på 10th North American Caribou Workshop Bakgrunn Jeg deltok i mai dette år på 10th North American Caribou Workshop (NACW), samt møtte reindriftskoordinator … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , | Comments Off on 10th North American Caribou Workshop

Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200400797-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid i Kyst-Finnmark. En studie med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid