Category Archives: Researcher

Hellegroper i Lofoten

Rapport fra Gørill Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-21 Økonomisk støtte til feltarbeid samt rekonstruksjon av hellegroper i Lofoten.

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Hellegroper i Lofoten

Forskningsopphold på New Zealand

Rapport fra Harald Gaski, førsteamanuensis, Institutt for kultur og litteratur, HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-10 Rapport etter forskningsopphold på New Zealand ved verdens eneste Centre of Excellence i urfolksforskning

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Forskningsopphold på New Zealand

Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica

Rapport fra Bjørn Ola Tafjord, Dr.art., førsteamanuensis, Institutt for historie og religionsvitskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-20 Økonomisk støtte til Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica: Feltarbeid (mai og juni 2009)

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Navigating in Educational Contexts

Rapport for bruk av strategimidler 2009 innvilget av Samisk senter: Deltakelse ISATT 09, Merete Saus og Else Boine Dette er en rapport for bruk av strategimidler bevilget av Samisk Senter for deltakelse på internasjonal konferanse med innlegg. Vi har deltatt … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Studietur på Grønland

Rapport fra Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753 Rapport fra studietur på Grønland august 2008

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia? III

Rapport fra Jorun Høier, Eva Josefsen og Marit Myrvoll,  Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-30 Rapport fra konferansen: “Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia?” Sydney, 19. – 22. juli 2007

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia? III

Reindeer Studies in Svalbard

Report from Nick Tyler Project 200700333-42 Reindeer Studies in Svalbard Samisk deltagelse i reintelling på Svalbard

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Reindeer Studies in Svalbard

Forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Rapport fra Geir Grenersen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-43 Støtte til forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Framveksten av samisk etnisitet III

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-44 Økonomisk støtte til prosjektet: “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet III

Early Networking in Northern Fennoscandia

Rapport fra Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-46 Støtte til prosjektet “Early Networking in Northern Fennoscandia” Det ble bevilget midler til 2 forberedende workshops i forkant av det tverrfaglige og internasjonale prosjektet som … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Sørsamisk referansegrammatikk

Rapport frå førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språkvitskap, Hum-fak., Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-41 Økonomisk støtte til møte for å planleggje skrivinga av ein sørsamisk referansegrammatikk Målet med prosjektet var å samle alle som var interessert i å bidra til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Sátnegirjeprošeakta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji

Raporta Kjell Kemis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-45 Ekonomalaš doarjja sátnegirjeprošektii Spánska-sámi-spánska sátnegirjji Prošeakta ja dan ulbmil Letne ovttas professor Angel Diaz de Radain, Madrid Universitehtas, álggahan sátnegirjeprošeavtta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji. Moai álggaheimme ovttasbargoplánaid 2002 ja letne joatkán deaivvademiiguin 2003, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Framveksten av samisk etnisitet II

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-42 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Utgangspunktet for mitt post-doktorprosjekt (oppstart H-03, avbrutt av to … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet II

Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York. Prosjekt 200601873-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kristen samisk gravskikk

Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-10 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element” Dette er det første arkeologiske forskningsprosjektet som … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Rapport fra Jorun Bræck Ramstad, universitetslektor, Institutt for sosial antropologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-31. Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med 4 1/2 ukers forskningsopphold i Aotearoa New Zealand Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, innvilget meg … Continue reading

Posted in PhD, Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Report from Per Pippin Aspaas, University of Tromsø. Project 200300843-2 Financial support to the project: Maximilian Hell and Joannes Sajnovics, from Vienna to Vardøhus 1768-1770. Two Jesuit Scientists Exploring the Far North. During the years of 1768-1770, two astronomers from … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , | Comments Off on From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Time is a voyager with no harbor

Rapport fra Harald Gaski Prosjekt 200300843-1 Rapport om bruk av strategimidler til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale: Time is a voyager with no harbor Jeg vil innledningsvis takke for bevilgningen på 10 000,- kroner som utgivelsesstøtte til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale. … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Time is a voyager with no harbor

Census of reindeer in Adventdalen

Report from Nick Tyler Project 200300843-33 Report from the annual census of reindeer in Adventdalen, Svalbard Background A census of reindeer in Adventdalen, Svalbard has been carried out annually every summer since 1979.  The work is part of a long … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Census of reindeer in Adventdalen