Category Archives: Researcher

Din inngang og din utgang

Rapport fra Bjørg Evjen Prosjekt 200104097-38 Økonomisk støtte til prosjektet “Din inngang og din utgang.” Viser til søknad om økonomisk støtte til reise og arbeid i forkant av et seminar i Vadsø 11.-13. mars 2002. Som bekreftet i vedlagt skriv, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Din inngang og din utgang

Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset Prosjekt 200104097-32 Økonomisk støtte til prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Arctic Ruminants

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sørsamisk litteratur

Linux i skolen

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-45 Økonomisk støtte til prosjektet “Seminar om samisk dataterminologi og lokalisering” Eg søkte på vegne av Skuvlalinux (http://developer.skolelinux.no/info/samisk) pengar til å arrangere eit seminar for samisk dataterminologi og lokalisering frå … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Linux i skolen

Samisk språkteknologi 2002

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-44 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk språkteknologi”. Eg søkte på vegne av prosjektet “Samisk språkteknologi” (jf. prosjektets eigne heimesider, prosjektet sine eksterne heimesider, http://www.hum.uit.no/sam/giellatekno/) pengar til å lønne studentar til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Samisk språkteknologi 2002