Gjesteforelesninger ved Dale Slaughter

Rapport fra Institutt for arkeologi
Prosjekt 200104097-51

Økonomisk støtte til prosjektet
“Gjesteforelesninger ved Dale Slaughter, Bureau of Indian Affairs, Anchorage, Alaska”

Takket være en bevilling på 5.000.- fra Senter for samiske studiers strategifond samt bevillinger fra Institutt for arkelologi, Institutt for historie og Institutt for sosialantropologi på henholdsvis kr. 4000, 3000 og 3000 lykkes det å invitere Dale Slaugther til Tromsø i tiden 16.-20. september.
I løpet av uken holdt han følgende forelesninger og seminarer:

“Early Alaskan Prehistory”
“The 19th Century Whaling Effects and the Alaskan Eskimos”
“Cultural Resource Management and the Alaska Native Land Claims Act”

Sistnevnte inngikk i IAR’s forskningsrekke og Senter for samiske studiers seminarrekke “Diethoràidu”

I tillegg til forelesningene besøkte Dale Slaugther Senter for samiske studier og samtlige ovennevnte institutt for å diskutere ovennevnte emner og felles interesser, spesielt urbefolkninger i relasjon til kulturminner samt aspekter av reindrift i det sirkumpolare området.

Både forelesningene og diskusjonene var svært interessante og nyttige og Dale Slaugther ga ved flere anledninger uttrykk for stor takknemlighet og tilfredshet med besøket.

Vennlig hilsen

H. P. Blankholm
Nestleder
Institutt for arkeologi

This entry was posted in Communication and tagged , , , , . Bookmark the permalink.