Din inngang og din utgang

Rapport fra Bjørg Evjen
Prosjekt 200104097-38

Økonomisk støtte til prosjektet
Din inngang og din utgang.”

Viser til søknad om økonomisk støtte til reise og arbeid i forkant av et seminar i Vadsø 11.-13. mars 2002. Som bekreftet i vedlagt skriv, ble seminaret gjennomført som planlagt.

Mandag den 11. mars arbeidet jeg med kirkebøker i arkivet til sogneprestens kontor i Vadsø. Utgifter i forbindelse med dette er inkludert i beløpet som jeg søkte og fikk tildelt, kr. 4.000.

Jeg har ordnet med fakultetet slik at det er opprettet en konto for dette prosjektet.

Takk for støtten!

Tromsø den 11. april 2002

Hilsen
Bjørg Evjen

Vedlegg:

  • Bekreftelse fra Sigrid Skarstein, styrer/konservator, Ruija Kvenmuseum/Vadsø museum
  • Program for seminaret “Din inngang og din utgang” om tradisjoner knyttet til dåp og begravelse
This entry was posted in Researcher and tagged , , , , . Bookmark the permalink.