Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Rapport fra Frøydis Henriksen, hovedfagsstudent i kunsthistorie ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200400797-7

Økonomisk støtte til prosjektet “En nytolkning av John A. Savios grafikk”

I forbindelse med mitt prosjekt “En nytolkning av John A. Savios grafikk” ble jeg av Senter for samiske studier tildelt kr 10000 våren 04. Disse midlene ble i tråd med søknaden brukt til å utføre studietur til Kirkenes og Oslo i tidsrommet mai til oktober 2004. I Kirkenes gjorde jeg feltarbeid ved Saviomuseet .

I tillegg besøkte jeg Bugøyfjord (Savios hjemsted), besøkte hans slektning som bor på samme gård der Savio vokste opp, og fikk sett minnebautaen over Savio. Tiden i Oslo ble brukt til feltarbeid ved Nasjonalmuseets arkivsamling, intervju av kilder som har jobbet med Savios grafikk og registrering av bilder av Savio som er i privat eie.

Tildelingen fra Senter for samiske studier har bidratt til at jeg fant fram til kilder som har gitt meg dypere innsikt i det empiriske materialet.

M.v.h. Frøydis E. Henriksen

Link til oppgave på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.