Forebyggende hiv/aidsarbeid på Øst-Timor

Rapport fra Carina E Reinholtsen, masterstudent i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-32.

Økonomisk støtte til prosjektet
“Produksjon og formidling av kunnskap om HIV/AIDS blant ungdommer/studenter på Øst-Timor”.

Jeg fikk våren 2004 tildelt kr 10 000 til mitt feltarbeid på Øst-Timor som varte fra 15. april til 5. juli. Feltarbeidet er nå vel unnagjort, og midlene behørig brukt til dekning av utgifter i forbindelse med oppholdet, i henhold til budsjett vedlagt søknad.Prosjektet mitt har endret seg litt underveis, men hovedfokuset er det samme. Jeg sitter nå igjen med mest data på generell formidling av kunnskap om HIV/AIDS (dvs ikke rettet spesielt mot ungdommer/studenter) på Øst-Timor. Mesteparten av feltarbeidet består av intervju med representanter for ulike organisasjoner som jobber med HIV/AIDS forebygging på Øst-Timor; nasjonale og internasjonale NGOer (ikke-statlige organisasjoner), helsedepartementet og ulike FN organisasjoner. I tillegg deltok jeg på en del møter, konferanser og work shops. Gjennom dette arbeidet har jeg fått en forståelse for hvordan det jobbes for å formidle kunnskap i en fattig, katolsk og ny nasjon; strategier, samarbeid, utfordringer, begrensninger og muligheter er noen stikkord. Størstedelen av feltarbeidet ble gjort i hovedstaden Dili, i tillegg til et mindre feltarbeid i et distrikt på grensen til Vest-Timor (som tilhører Indonesia).

Jeg holder nå på med å bearbeide datamaterialet; transkribere intervjuer, snevre inn fokus og finne gode problemstillinger. Dette skal resultere i en masteroppgave på ca 70-80 sider, som etter planen skal bli ferdig i løpet av våren 2005.

Takker så mye for den økonomiske støtten som bidro til å gjøre feltarbeidet mulig!

Med vennlig hilsen

Carina E Reinholtsen

Link til oppgave på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.