Forskningsopphold ved University of Washington, Seattle

Rapport fra Geir Grenersen, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200700333-43

Støtte til forskningsopphold ved University of Washington, Seattle
Tildeling av strategimidler fra samisk senter har inngått som en del av finansieringen av et forskningsopphold ved University of Washington, Seattle. Der har jeg vært Visiting Scholar ved American Indian Studies. Jeg har fulgt forelesninger om indianernes historie og selv hatt forelesning for alle studenter ved avdelingen om den forskning jeg selv har gjort rundt samiske forhold. Midlene har gjort at jeg har kunnet gjennomføre en forskningsreise til Phoenix, Arizona, hvor Heard Museum har gjennomført en mest omfattende dokumentasjon om internatskoler (boarding schools) og hvordan de ble brukt for å assimilere den indianske befolkning. Et mørkt kapittel i amerikansk historie.

Fra Heard Museum Phoenix

Fra Heard Museum Phoenix

Jeg har også hatt svært god bruk av universitetets bibliotek min egen forskning om mellomannsrollen i kulturelle møter. Jeg har også hatt god nytte av Burke Museum omfattende samlinger av kulturelle utrykk blant Native Americans, samt fulgt flere arrangementer de har gjennomført. Alt dette har vært en viktig inspirasjon for meg for min forskning om kulturmøter.

Mvh

Geir Grenersen

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Researcher and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.