Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200300843-21

Økonomisk støtte til prosjektet
“Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna”

Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise og opphold i to uker under vårt film-feltarbeid i Manndalen.

Fire filmer som inngår i prosjektet vi har kalt “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” er nå ferdig produsert.

Filmene har blitt vist i Manndalen i juni 2003, og skal også vises på Riddu Riddu- festivalen i Manndalen i juli 2003. Filmene, som beskrives under, kan fås tak i hos Visuelle Kulturstudier.

Vi takker for støtten som bidro sterkt til å få gjennomført prosjektet og håper på framtidig samarbeid.

“Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna”
av Anita Lervoll og Mahamadou N. Traore, 15.5 min

Lyngenkofta hadde ikke vært i bruk på over 100 år da den ble rekonstruert på begynnelsen av 90-tallet.

I dag ønsker stadig flere å bruke kofta, og dette har ført til at Karin Olsen fra Olderdalen har gjort koftesying til sitt daglige arbeid.

Vi følger Karin i arbeidet med å lage kofte, samtidig som vi gir et lite innblikk i koftas historie og kompleksiteten rundt revitaliseringen av sjøsamisk kultur.

“Oliva`s kitchen”
av Reni Wright og Irine Asanji 16 min

En film om en eldre samisk kvinne, Oliva Nilsen, som lager komager. Filmen beskriver prosessen med å lage komager, men gir også et innblikk i Olivas dagligliv i dagens Kåfjord.

Under prosessen med å lage komager forteller hun flere historier fra tidligere tider. Gjester dukker hele tiden opp, og det blir diskutert interessante tema med bakgrunn i revitaliseringen av samisk kultur og språk.

Alt dette skjer i hennes kjøkken.

“A farm by the sea”

av Torgrim Ødagård og Tania Lopez, 16.5 min.

En film om økologisk landbruk på Nordnes. Vi møter familien Lien hjemme på gården, og får se noe av det de driver med til daglig; familieliv, arbeidet på gården, i drivhuset, når de ser etter dyrene og slakting. Filmen gir også innblikk i deres refleksjoner i forhold til sitt livsvalg.

“Just a natural thing”

av Trude Haugseth og Ishmael Achirri, 17 min.

En vil få et lite innblikk i kurering eller “lesing” som en del av samisk kultur. Kurering er en måte å helbrede på som er vanlig i Kåfjord og i omkringliggende områder. Vi blir presentert for temaet gjennom Bjørn-Inge Mo, en ung mann med familie og gård, og som også er politisk aktiv.

This entry was posted in Master and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.