Klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitet
Prosjekt 200601873-36

Økonomisk støtte til klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby

Jeg søkte NOK 5000,- for å få gjennomført et søk i Lantmäteriverkts database over jord- og skogseiendommer innenfor Liehittäjä sameby sine grenser. Dette er eiendommer som gir rett til reinmerke i samebyen. Dette materialet skulle danne grunnlaget for en analyse av eierstrukturen på samebyens beiteområder som består av mye privateid land. Anslaget fra mine informanter er 94% privateid mark og 6% statlig/kommunal mark.

Søket i databasen er gjennomført av Lantmäteriet i Sverige, og rådataene er blitt oversendt til undertegnede. Behandlingstiden fra Lantmäteriet ble lengre enn forventet, og jeg er derfor ikke ferdig med mine analyser av dataene. Det forventes gjennomført i løpet av siste halvdel av november, eventuelt begynnelsen av desember 2006.

Hele beløpet på NOK 5000,- er knyttet til utgifter til søket og noe bearbeiding/klassifisering av rådataene fra Lantmäteriet.

Hilsen

Johnny-Leo Jernsletten

Link til oppgave på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *