Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Prosjekt 200601873-51

Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni

I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende utstillinger i tida 1822-1934, deltok jeg 14.- 17. juni 2006 på den nordiske etnologi og folkloristikk konferansen Metamorfoser i Stockholm. Her holdt jeg foredraget Utstilt som samer: levende representasjoner av primitivitet i tida 1822-1934. Foredraget ble godt mottatt og er nå under bearbeidelse for publikasjon (link til sesjonen Kulturell avvenning som jeg deltok på).

Konferansen var til dels både lærerik og faglig inspirerende. Mest utbytte hadde jeg kanskje av møtet med andre forskere, både for muligheten til å lufte sentrale problemstillinger i mitt eget prosjekt, og for anledningen til å knytte kontakter. Disse har allerede vært til god nytte og støtte i det videre forskningsarbeidet.

Deltakelsen på konferansen ble muliggjort av at jeg mottok reisestøtte fra Samisk senter. Jeg er svært takknemlig for denne støtta.

This entry was posted in PhD and tagged , , , , . Bookmark the permalink.