Performing Indigeneity

Rapport Strategimidler 2009,  Cathrine Baglo, stipendiat ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet21.- 23. mai 2009 deltok jeg på konferansen Performing Indigeneity: Historic and
Contemporary Displays of Indigeneity in Public Spaces ved Universitetet i Iowa. Konferansen var organisert som en workshop hvor seksten forskere fra forskjellige fagfelt var invitert til å fremlegge papers som omhandlet det man i mangel på en bedre oversettelse kanskje kan kalle’framføringer av opprinnelighet’, nærmere bestemt måter ulike urfolk, eller urfolksgrupper, framfører sin kulturelle egenart på for et utenforstående publikum – slik vi i de seineste tiårene har sett det skje i nasjonalparker, kasino, friluftsmuseer, festivaler, internasjonale møter i FN, rettssaler, demonstrasjoner etc. Konferansen var et forsøk på å forstå hvilke initiativ som ligger bak slike fremførelser, når blir det viktig å artikulere opprinnelighet og i hvilke kontekster? Videre ønsket man å undersøke begrepet ”opprinnelig” (indigenous) nærmere. Hva vil det si å være opprinnelig, hvem kan være det, hvordan framstiller folk seg som opprinnelige (når opptrer Ainu som Ainu og når opptrer de som japanere) og hvordan forholder dette begrepet seg til andre kulturelle kategorier som rase og etnisitet? Ikke minst var det ønskelig å undersøke de ofte uventede implikasjonene av slike framføringer. Hva er det som står på spill når kulturer blir framstilt som opprinnelige og originale?

Flere forskere (James Clifford, Vine Deloria, L.G. Moses, Paige Raibmon m.fl.) har utfordret den negativiteten som ofte knytter seg til slike framføringer av opprinnelighet og kulturell særegenhet, både innenfor akademia og blant folk flest, ikke minst der det er penger inne i bildet og kultur blir markedsført som en vare. Framføringene blir gjerne betraktet som en form for fremmedgjøring, en uthuling eller ”tap av sjel” og autentisitet. I tillegg har gjerne motivene til utøverne selv blitt underkjent eller avskrevet som uheldig. Et relativt ferskt eksempel her hjemme er reaksjonen som oppsto i kjølvann av TV-programmet ”Den store reisen” da NRK ble beskyldt for å ha betalt Waorani-indianerne i Amazonas for å ha kledd seg nakne. Tilsynelatende var det Waorani-indianerne selv som hadde valgt å kaste de vestlige klærne folk flest nå brukte, i representasjonen av deres ’tradisjonelle liv’. Som de overnevnte forskerne har vist er slike framføringer ofte en høyt reflektert representasjonsstrategi hvor individer og grupper drar veksler på interne og eksterne forståelser av opprinnelighet for å fremme egne økonomiske, politiske og /eller kulturelle interesser.

Mitt bidrag til konferansen var å sette slike framføringer av opprinnelighet inn i en historisk sammenheng. Som stipendiat ved Tromsø Museum forsker jeg på en utstillingspraksis som vokste fram i begynnelsen av 1800-tallet, og hvor levende representanter for såkalte eksotiske folkeslag opptrådte med sitt dagligliv på en rekke ‘urbane scener’ (verdensutstillinger, dyrehager, fornøyelsesparker m.fl.) rundt om i den vestlige verden. Videre ønsket jeg å sette fokus på misforholdet mellom det bildet man har tegnet av denne utstillingspraksisen og hvordan flesteparten av folkene selv har erfart sin deltakelse. Selv om det utvilsomt var et asymmetrisk forhold mellom utstiller og utstilt, og at disse utstillingene vanskelig kan forstås utenfor et sosial- darwinistisk rammeverk, er lite gjort for å forstå hva som var motivasjonen til deltakerne selv og hva deres roller som partnere i denne virksomheten var. Dette var utgangspunktet for paperet Rethinking Agency in the exhibitions of Sámi in Europe and America in the Nineteenth. Early Twentieth century.

Andre papers jeg vil framheve var Michael Cepeks A White Face for the Cófan Nation?
Representation, Indigeneity, and the Peculiar Face of Randy Borman, som utforsket den
hybride skikkelsen Randy Borman og hans tidvis provoserende opptredener som
urfolksrepresentant på den globale scene. Borman er født og utdannet i USA, men har vokst opp blant Cófan-folket i Sør-Amerika som sønn av misjonærer, og har blitt valgt av dem til å fronte kampen mot store internasjonale oljeselskaper, en kamp de langt på vei har lykkes med. Et annet paper som var tankevekkende i forhold til mitt eget materiale og det faktum at utstillingene av samer var særlig populære i Tyskland, var Glenn Pennys Not Playing Indian: Surrogate Indigeneity and the German Hobbyist Scene. Paperet handlet om tyskere som har som hobby å etterligne indianernes levemåte. De første klubbene ble opprettet på begynnelsen av 1900-tallet og lever i beste velgående ennå. Mange amerikanske indianere ser på fenomenet som en tilranelse, som en uttalte: ”American Indians, once victims of colonialism [..] are now victims of impersonators”. Andre igjen så det som positivt, noe som bidro til å skape oppmerksomhet, interesse og kunnskap (for en oversikt over de øvrige paperne se program under).

Konferanse, Iowa, USA, foto: Laura Graham

Konferanse, Iowa, USA, foto: Laura Graham

Etter presentasjonene ble hvert enkelt paper diskutert i plenum. I løpet av høsten 2009 er størsteparten av paperne blitt omskrevet, også mitt, med tanke på en bokutgivelse.
Gjennom potetdansen var konferanse-deltakerne nødt til å bli kjent.

Deltakelsen på konferansen Performing Indigeneity har på alle måter bidratt positivt til å sette mitt eget Ph.D. prosjekt i en større, samfunnsmessig sammenheng. Videre har den gitt meg et nettverk jeg kan dra veksler på der lite er blitt gjort i europeisk sammenheng. Uten støtte fra Samisk Senter ville jeg ikke vært i stand til å reise, spesielt siden minstemann på to måneder var nødt til å være med på turen. Tusen takk!

Konferanseprogram:
Thursday, May 21 2009
5:30 pm
Conference reception with live music performance.
7:00 pm
Dinner with lecture afterwards by Bernard C. Perley (Assistant Professor of Anthropology, University of Wisconsin, Milwaukee), “Toward a Critical Indigeneity: Identity, Embodiment, and the Intermedialities of Self-determination”

Friday, May 22 2009
9:00 am
“Culture Claims: Being Maasai at the United Nations” by Dorothy Hodgson (Director of the Institute for Research on Women & Professor of Anthropology, Rutgers University)
10:15 am
“Conquering Autonomy: Chinegros of Western Nicaragua and Cultural Self-Empowerment” by T.M. Scruggs (Associate Professor of Ethnomusicology, University of Iowa)
11:30 pm
“Rethinking Agency in the Exhibitions of Sàmi in Europe and America in the Nineteenth- Early Twentieth Century” by Cathrine Baglo (PhD candidate, University Museum, Tromsø, Norway)
2:00 pm
“Performing Alliances: Coastal Tupi and the Kings of France in the 16th and 17th centuries” by Beatrice Perrone-Moisés (Associate Professor of Anthropology, University of São Paulo, Brazil)
3:15 pm
“Showing Too Much or Too Little: Predicaments of Painting Indigenous Presence in Central Australia” by Fred Myers (Silver Professor & Chair of the Department of Anthropology, New York University)
4:30-5:30 pm
“Politics of Gender in Public Displays of Indigeneity: Contrasting strategies of Two Xavante Communities” by Laura Graham (Associate Professor of Anthropology, University of Iowa)

Saturday, May 23 2009 (International Programs Commons, room 1117, University Capitol Centre)
8:30 am Breakfast catered by Tspoons
9:00 am
“A White Face for the Cofán Nation? Representation, Indigeneity, and the Peculiar Case of Randy Borman” by Michael Cepek (Assistant Professor of Anthropology, University of Texas, San Antonio)
10:00-10:15 am Break
10:15 am
“Not Playing Indian: Surrogate Indigeniety and the German Hobbyist Scene” by H. Glenn Penny (Associate Professor of Modern European History, University of Iowa)
11:15-11:30 am Break
11:30 am “Voting for Māori Legislators: Settler Ideologies of Political Performances in New Zealand, circa 1867” by Ilana
Gershon (Assistant Professor of Communication & Culture, Indiana University)
12:30-2:00 pm Lunch at the Atlas (127 Iowa Avenue, Iowa City)
2:00 pm
“Indigenous “Soft Law” and Public Persuasion” by Ronald Niezen (Research Chair in the Comparative Study of Indigenous Right and Identity & Professor of Anthropology, McGill University, Montreal, Quebec, Canada)
3:00-3:15pm Break
3:15 pm
“Courting Difference: The Adjudication of Indigenous Claims” by Stuart Kirsch (Associate Professor of Anthropology, University of Michigan)
4:15-4:30 pm Break
4:30 pm
“Genealogy and the Limits of Articulation: Identity Claims and Law in Contemporary Hawaii” by Gregory Johnson (Associate Professor of Religious Studies, University of Colorado, Boulder)
7:00 pm Dinner at the Motley Cow (160 North Linn Street, Iowa City)

Sunday, May 24 2009 (International Programs Commons, room 1117, University Capitol Centre)
8:30 am Breakfast catered by Tspoons
9:00 am
“‘Each Paddle is a Prayer’: Cultural Performance and Identity in Contemporary Chumash Spirituality” by
Dennis Kelley (Assistant Professor of Religious Studies & American Indian Studies, Iowa State University)
10-10:15 am Break
10:15 am
“‘You got to do that, babe. Put it in bronze’: Memorialization Practices and the Place-Based politics of Urban Indigeneity” by Mark Watson (Assistant Professor of Sociology & Anthropology, Concordia University, Montreal)
11:30-1:00 pm Workshop Lunch catered by Oasis
Participant in absentia: “Colonizing Images: Representing the Fuegians in the Archipelago of Tierra del Fuego” by Carlos Gigoux (PhD candidate in the Department of Sociology, University of Essex, UK)

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.