Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia? II

Report from Jukka Nyyssönen, PhD student, The Department of History, University of Tromsø
Project 200400797-25

Økonomisk støtte for deltakelse på konferansen:
“Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia?” 19.-22.7.2007, Centre for European Studies, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Midler ble brukt for reisekostnader og logi. Konferansen kan sees som en begynnelse for en mulig internasjonal forskningsprosjekt med sammenlignende grep rundt temaet forholdet mellom staten og urfolk i nordiske landene og i Australia/New Zealand, som ble bevilget forprosjektmidler fra NFR denne høsten. Nettverkbygging blant forskere fra nevnte verdensdeler, som fortsette også etter konferansen, og som var for det meste foretatt av professor Henry Minde og jeg, kan sies å være vellykket.

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *